Contactformulier

Als u vragen heeft, kunt per telefoon direct contact met ons opnemen via +31 736291471. U kunt zich ook via e-mail tot ons wenden. Een medewerker van Würth reageert zo snel mogelijk op uw aanvraag.

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG verzamelt en verwerkt de op het formulier vermelde persoonsgegevens om voor u de gewenste aanvraag te bewerken. Neem bij de formulieren de gemarkeerde verplichte velden in acht. Rechtsgrondslag voor deze verwerking van de noodzakelijke gegevens is art. 6 par. 1 lid b AGV, uitvoering van precontractuele maatregel. De verwerking van vrijwillig door u verstrekte gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. Daarna is een verwerking toegestaan die noodzakelijk is voor het behartigen van ons legitieme belang. Ons legitieme belang bestaat in het onderhouden van contact met u, onze klant, het verbeteren van de kwaliteit van onze adviezen en om eenvoudiger contact met u te kunnen opnemen bij eventuele vragen. De verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang dit nodig is voor het bewerken van uw aanvraag en om contact met u te kunnen opnemen. Daarna worden ze verwijderd.

Aanvullende privacykennisgevingen, in het bijzonder over uw recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, oppositie en beroep, vindt u in onze Gegevensbeveiliging