Duurzaamheid
DUURZAAM HANDELEN

Wij hebben het duurzaamheid principe vanaf het begin toegepast op al onze activiteiten.

DUURZAAM HANDELEN

Wij hebben het duurzaamheid principe vanaf het begin toegepast op al onze activiteiten.

Duurzaam beheer van c-delen

Voor ons is duurzaamheid de fundamentele basis voor verantwoordelijk, ondernemend handelen en gebaseerd op het in evenwicht brengen van de dimensies ecologie, economie en sociale zaken. Alle drie de dimensies zijn gericht op een bewust en verantwoord gebruik van de hulpbronnen - natuurlijke, financiële en menselijke -. Een consequente duurzame ontwikkeling kan immers alleen worden bereikt als milieu-, economische en sociale aspecten met elkaar in harmonie zijn.

Duurzaamheid is voor ons wereldwijd een strategische succesfactor. In meer dan 60 bedrijven in meer dan 40 landen onderzoeken wij voortdurend hoe wij op alle gebieden van onze bedrijfsactiviteiten duurzamer kunnen handelen en voeren wij doelgerichte maatregelen uit.

Duurzame systeemoplossingen

 

Duurzame systeemoplossingen

Met onze geautomatiseerde systeemoplossingen dragen wij bij aan een duurzaam C-delen management die gericht is op de toekomst. Dankzij KanBan RFID kunnen wij leveringscycli optimaliseren op basis van de werkelijke behoeften en het werkelijke verbruik, reactietijden verkorten en transport en logistiek efficiënt optimaliseren. De daadwerkelijke vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 50 procent geeft aan welke besparingen kunnen worden bereikt.

We richten ons ook op de herbruikbare KanBan-bak zelf, en in het bijzonder op de recycleerbaarheid van het materiaal waarvan de bakken zijn gemaakt. Bij de productie maken we gebruik van een granulaat dat voor 100% uit gerecycled materiaal bestaat. Op die manier kunnen defecte bakken via een maalproces opnieuw worden verwerkt. Voor elke ton gebruikt granulaat wordt ongeveer een ton CO2 bespaard in vergelijking met de nieuwe productie van de grondstof.

 

Duurzame logistiek

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol in onze logistiek Zo helpen volume verminderaars het transportvolume te minimaliseren door kartons automatisch aan te passen aan de werkelijke vulhoogte. Niet alleen het verpakkingsmateriaal, maar ook het transportvolume kan zo aanzienlijk worden verminderd.

Bovendien draagt onze Kanban-bak, W-KLT®2.0, aanzienlijk bij tot de besparing van middelen in onze logistiek. Hij neemt niet alleen de functie van klassieke verpakkingseenheid (VPE) over, maar kan ook rechtstreeks als transportverpakking worden gebruikt. In de formaten 6411 en 6429 kan hij in de logistiek ook worden gebruikt als bak voor transport op de transportbandtechnologie.

Duurzame logistiek
Duurzame producten

 

Duurzame producten

Om actief bij te dragen aan een duurzaam gebruik van hulpbronnen, vertrouwt Würth onder meer op de ECO LINE productlijn. Voor onze ECO LINE producten gebruiken wij geen milieubelastende werkzame stoffen, aromatische koolwaterstoffen en stoffen die schadelijk zijn voor het klimaat. De vermindering van vluchtige organische stoffen maakt bovendien een veilige toepassing mogelijk en tegelijkertijd zijn de producten even effectief als conventioneel vervaardigde producten.

Onze REFILLO®-producten maken ook een veilig en verstandig gebruik van hulpbronnen mogelijk. Met onze REFILLO®-herbruikbare persluchtsystemen voor het navullen van spuitbussen vermijdt u het gebruik van drijfgas en vermindert u uw afvalvolume en dus de daaruit voortvloeiende verwijderingskosten. Het resultaat: sterke producten voor een veilig milieu.

 

Duurzame bedrijfscultuur

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn voor ons en onze medewerkers de hoogste prioriteit. Als familiebedrijf hebben wij ons altijd ingezet om dit principe te volgen. Daarbij houden wij ons strikt aan verschillende aspecten. Zo investeren wij, als onderdeel van onze sterke bedrijfscultuur, in een uitgebreide en preventieve bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk, evenwicht tussen werk en privéleven, flexibele werktijden en -locaties, gelijke kansen en gendergelijkheid, diversiteit, bevordering van levenslang leren en ontwikkeling en samenwerking en ondersteuning op het werk. Eén ding is hier altijd constant geweest: de mens staat centraal. Dit principe komt ook tot uiting in het social commitment van Würth, dat vooral liefdadigheids- en sociale instellingen steunt, een veelheid aan projecten op het gebied van kunst en cultuur, onderzoek en wetenschap en onderwijs.

Duurzame bedrijfscultuur

 

TV Reportage Duurzaamheid bij Würth Industrie Service

Würth Industrie Service was onlangs op TV in het RTL-Programma Doe Maar Duurzaam. Bekijk onze video voor meer informatie.

Contact

Contact

Hebben we uw interesse gewekt?
U kunt hier direct contact met ons opnemen per e-mail wis-holland@wuerth-industrie.com
of telefoon T +31 736291471.

Meer informatie