RFID-Kanban: CPS®RFID-technologie voor maximale leveringszekerheid

Sneller, transparanter, betrouwbaarder: Radio Frequency Identification, of kortweg RFID, heeft zich een vaste plaats verworven als systeem voor het beheer van de aanvulling van productiemateriaal in maakindustrieën en is een wezenlijke bouwsteen in een efficiënte waardeketen. Als partner in systemen voor C-parts hebben we deze technologie in industriële KANBAN-systemen benut om voorraad zo licht mogelijk te beheren, nabestellingen automatisch toe te wijzen en schommelingen in de vraag vroegtijdig te identificeren. Met de systemen uit de CPS®RFID-familie wordt daarmee een nog grotere leveringszekerheid mogelijk dan met traditionele Kanban-verwerking.

CPS®RFID staat voor...

 • C- parts Service met Radio Frequency Identification
 • Radio-overdracht van de artikel- en bakgegevens direct vanuit de productievestiging van de klant naar ons centrale magazijn
 • Vroegtijdige identificatie van schommelingen in de vraag
 • Automatische nabestellingen zonder scannen of handmatige gegevensinvoer
RFID Kanban

We passen systemen met passieve RFID-transponders toe. De RFID-tag, een eenvoudige gegevensdrager, dient als basis voor alle gegevensoverdrachtbewerkingen. Op de tag worden alle gegevens opgeslagen, zoals baktype, artikelnummer, beschrijving, hoeveelheid en batch. De vereiste bewerking wordt dan in werking gesteld via de systemen op maat iSHELF®, iBOX®, iBOX®flex of iDROPBOX® of via andere gestandaardiseerde systemen.

Voordelen van RFID-kanban in de intralogistiek
 • Doelgericht sturen van de goederenstroom
 • Realtime informatie-uitwisseling
 • Permanente, eenvoudige overdracht van bestellingen en gegevens
 • Geen handmatige gegevensinvoer meer
 • Verbeterd magazijn- en voorraadbeheer
 • Detectie van fluctuaties in de vraag
 • Geen extra ruimte noodzakelijk
 • Snelle ombouw zonder wijziging van bestaande processen
 • Geen training van medewerkers nodig
 • Inclusief plan voor onvoorziene situaties