Testmethoden

GEOMETRIE

Geometry

3D-metingen – optisch, door aftasten, en met laser
 

Complexe geometrische vormen zijn een bijzondere uitdaging in de meettechniek. Voor een betrouwbare bepaling van vorm- en positietoleranties maken wij in deze gevallen gebruik van een state-of-the-art 3D-coördinatenmeetinstrument. Met behulp van een camera, een taster en lasertechnologie wordt het werkstuk onderzocht door drie meetsensoren. Dit geeft ons een meet- en herhalingsnauwkeurigheid in het micrometerbereik. Om aan de veilige kant te blijven en de invloed van temperatuurschommelingen op de afmetingen van componenten uit te sluiten, bevindt het 3D-meetinstrument zich in een airconditioned ruimte met een constante temperatuur en vochtigheidsgraad.

Contouren meten - scant u dit?
 

Voldoet het verbindingselement aan de eisen? Als het gaat om de evaluatie van hoogten, lengten, hoeken en stralen, testen we de werkstukken snel en betrouwbaar op een tactiel contourmeetapparaat. De meetnauwkeurigheid van dit proces ligt in het micrometerbereik.

HARDHEIDSTESTS

Hardness test

Metalen
 

Onze portfolio omvat de testmethoden volgens Brinell, Vickers en Rockwell voor het bepalen van de hardheid van metalen verbindingselementen conform de geldende normen. Bovendien test het laboratorium de diepte van de oppervlaktehardheid op o.a. tapbouten en zelftappende schroeven. Dankzij state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten zijn gelijktijdige tests ook mogelijk – tenslotte is snelheid van het grootste belang, zowel bij schades als bij productontwikkeling.

Gestandaardiseerde hardheidstests voor metalen bijv. conform

 • DIN EN ISO 6506-1
 • DIN EN ISO 6507-1
 • DIN EN ISO 6508-1
 • DIN EN ISO 2639
 • DIN EN ISO 2702
 • DIN 7500

 

Kunststoffen
 

Kunststoffen en rubber worden getest op hun hardheid in een airconditioned ruimte met een constante temperatuur en vochtigheidsgraad. Wij bieden gestandaardiseerde tests met de Shore A- en Shore B-methoden voor elastomeren of thermoplastische elastomeren naargelang hun hardheid. Voor monsters met zeer kleine afmetingen maken wij gebruik van de gestandaardiseerde IRHD microhardheidstest (methode M). Bovendien kunnen we zelfs componenten testen met een minimale dikte van 0,5 mm met behulp van de Micro Shore A-methode.

Gestandaardiseerde hardheidstests voor kunststoffen bijv. conform

 • DIN ISO 7619-1
 • DIN EN ISO 868
 • DIN ISO 48

OPPERVLAK

Surfaces

Corrosietests – waar nevel zout smaakt
 

Om de bestendigheid en het beschermingsniveau van coatings te testen, stellen wij het testmonster bloot aan een natriumchloride-oplossing. In de zoutsproeikamer tast de pH-neutrale oplossing voortdurend het oppervlak van het monster aan bij een temperatuur van 35 graden. Afhankelijk van de toepassingseisen van de verbindingstechniek kan de test kan een paar uur tot een paar duizend uur duren. Daarna kunnen typische verschijnselen als witte roest en rode roest worden beoordeeld

Neutrale zoutsproeitests bijv. conform

 • DIN EN ISO 9227

Coatingdikte - niets ontsnapt aan röntgenstralens
 

Hoe dik zijn de coatings of metaallagen op een oppervlak? Laagdiktemeting biedt het antwoord op deze vraag. Een röntgenfluorescentie-meetinstrument stelt ons in staat om een niet-destructieve analyse uit te voeren en de kernparameters in een paar seconden te bepalen. Dit omvat verschillende gegalvaniseerde coatings en de elementaire samenstelling van meerlaagse afwerklagen.

SCHROEFVERBINDINGEN

Friction coefficient testing

Wrijvingscoëfficiënt testen – van zeer klein tot M80
 

Een voorgespannen schroefverbinding is niet mogelijk zonder wrijving. Tegelijkertijd moet de wrijvingscoëfficiënt zo stabiel mogelijk zijn, voor eenvoudige montage en maximale belasting.

We testen standaardschroeven tot maat M5. Voor grotere schroeven gebruiken we 's werelds grootste machine voor wrijvingscoëfficiënttests voor verbindingstechniek.

Hier worden schroeven tot maat M80 met een voorspanning van 5000 kN onderworpen aan strenge testen bij een totaal aanhaalmoment van maximaal 60.000 Nm.

Gestandaardiseerde bepaling van de wrijvingscoëfficiënt conform

 • DIN EN ISO 16047
 • DIN EN 14399
 • VDA 235-203

Torsietests – speciale tests voor schroeven
 

Onze faciliteiten omvatten twee verticale torsietestbanken. Deze worden gebruikt om het aanhaalmoment en de verdraaiingshoek van verbindingselementen te bepalen. Dit omvat de functionele kenmerken van schroeven in relatie tot losbreekmoment, inschroefmoment, rolmoment en aanhaalmoment.

Deze technologie wordt ook gebruikt als het gedrag van een verbindingselement moet worden beoordeeld op een klantspecifieke component. Dit maakt ons de meest geschikte partner als het gaat om toepassingsadvies en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten.

Gestandaardiseerde torsietests conform

 • DIN 7500
 • DIN 267-27
 • DIN 267-28

TREKTESTS

Tensiles testing

Treksterkte testen – maken of breken
 

De indeling van schroeven, moeren en metalen onderdelen in sterkteklassen vormt de basis voor een gerichte en juiste toepassing. Voor het bepalen van belangrijke parameters zoals treksterkte en vloeigrens, onderwerpen wij schroeven, moeren en overige metalen onderdelen aan krachten tot 60 ton in onze tweekoloms trektestmachine. Tijdens dit proces worden monsters belast tot ze breken of totdat de gespecificeerde testkracht is bereikt. Met behulp van de haakse trektest kunnen we ook gecoate schroeven testen, waar de overgangsradius is blootgesteld aan extra belastingen. Naast schroeven tot M30 (8.8) en moeren tot M33 (10), bieden wij ook trektests voor gefreesde monsters.

Gestandaardiseerde trektests bijv. conform

 • DIN EN ISO 6892-1
 • DIN EN ISO 898-1
 • DIN EN ISO 898-2

MATERIAALLEER

Impact testing

Slagtests – hameren op resultaten
 

De keuze voor een bepaald materiaal hangt ook af van het vervormingsgedrag bij wisselende temperaturen. Om de robuustheid van een metalen materiaal bij negatieve temperaturen tot -80°C te bepalen, gebruiken wij de kerfslagproef. Tijdens dit proces wordt het monster eerst afgekoeld tot de exacte testtemperatuur in een apart koelcircuit. In een testtoestel met automatische aansturing en afremming van de pendel raakt de valhamer het midden van het ingekeepte werkstuk.

Gestandaardiseerde kerfslagproef conform

 • DIN EN ISO 148-1

Materiaalanalyse – vonken vliegen
 

Materiaalanalyse met behulp van spectrometrie gaat om het bepalen van de procentuele samenstelling van metalen. In ons laboratorium kunnen we alle huidige metaalsoorten testen die gebaseerd zijn op ijzer, koper en aluminium. De vacuüm vonkemissiespectrometer die voor dit proces wordt gebruikt, creëert vonken uit het oppervlak van het monster en geeft een duidelijk resultaat met de afzonderlijke elementen en hun weging.

Metallografie – diep onder het oppervlak kijken
 

Structurele analyse wordt gebruikt voor het analyseren van oppervlaktefoutjes en thermische behandeling, zelfs in het geval van schade. In onze monsterpreparatieruimte worden metallografische secties geproduceerd en vervolgens geïnspecteerd zodat hun bestanddelen kunnen worden geïdentificeerd. Het gebruik van state-of-the-art microscopen in dit proces levert een analyse op van het gehalte aan bestanddelen, bijvoorbeeld martensiet of deltaferriet. Het is ook mogelijk om de ontkoling van het oppervlak en carbonering van het werkstuk vast te stellen.

Just download right here our brochures:

 

Brochure Accredited Test Laboratory Brochure Accredited Test Laboratory